Värmland tar över Ett friskare Sverige

Folkhälsomyndigheten har inget fortsatt uppdrag att anordna uppmärksamhetsveckan och överlämnar under 2014 förvaltar- och samordningsansvaret för aktiviteter under namnet Ett friskare Sverige till Friskvården i Värmland.

Kunskapswebben www.ettfriskaresverige.nu har stängts och uppdragets Facebooksida drivs nu av Friskvården i Värmland. Det material som tagits fram under uppmärksamhetsveckorna, exempelvis affischer och vykort, finns fortfarande tillgängligt för nedladdning i Folkhälsomyndighetens webbshop.

För frågor rörande Ett friskare Sverige kontakta Friskvården i Värmland via kontaktuppgifterna till höger.

Syftet med Ett friskare Sverige

Ett friskare Sverige har tre särskilt uttalade syften:

  • Öka kunskapen och medvetenheten om goda matvanor och fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan.
  • Uppmärksamma skillnader i hälsa och nå de grupper som har störst behov.
  • Särskilt uppmärksamma personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Regeringen beslutade att en oberoende utvärdering skulle göras av uppmärksamhetsveckorna 2010, 2011 och 2012. Utvärderingen redovisades den 31 mars 2013 och finns att läsa tillsammans med dokumentationen för samtliga tre åren i menyn till vänster.