Uppdaterad 15 november 2018

En minskad andel skolelever har rökt eller snusat vid 13 års ålder eller yngre

Utveckling över tid för debutålder, rökt och/eller snusat 13 år eller yngre.

Det är en nedåtgående trend bland flickor och pojkar som vid 13 års ålder eller yngre rökt en cigarett och/eller snusat under perioden 2012-2017. Andelen flickor och pojkar som rökt en cigarett och/eller snusat har minskat från 23,5 procent till 12,4 procent från år 2012-2017. För flickorna har andelen minskat från 22,1 procent till 11,8 procent under samma period, vilket innebär en minskning med 10,3 procentenheter. Andelen pojkar som rökt och/eller snusat har minskat med 12,2 procentenheter, från 24,8 procent till 12,6 procent under perioden.

Skillnaderna är inte statistiskt säkerställda.

Se vidare i Indikatorlabbet: Debutålder, tobak

Källa: Skolelevers drogvanor, CAN

Relaterade indikatorer

Även andelen elever i årskurs 9 som rökt de senaste 12 månaderna har minskat under perioden 2012-2017, från 15,9 procent till 9 procent. Trenden för flickor och pojkar i gymnasiets år 2 är även den nedåtgående, från 29,7 procent till 24,1 procent under samma period. Elever som snusat de senaste 12 månaderna i årskurs 9 har minskat något från 6,6 procent till 6 procent. I gymnasiets år 2 har andelen elever som snusat det senaste året ökat från 12,8 procent till 14,4 procent från 2012-2017.

Se vidare i Indikatorlabbet: Tobakskonsumtion, cigaretter (skolelever), Tobakskonsumtion, snus (skolelever)

Källa: Skolelevers drogvanor, CAN

Komplettera t.ex. med: