Uppdaterad 15 november 2018

Generell minskning av personskadade och omkomna förare av motorfordon vid singelolyckor nattetid

Utveckling över tid mellan åren 2011-2016 för antal personskadade och/eller omkomna förare av motorfordon i singelolyckor nattetid (kl. 22:00-05:59) per 100 000 invånare 15 år och äldre.

Figur. Singelolyckor nattetid 2011-2016

diagram som visar singelolyckor nattetid 2011-2016

Antalet personskadade eller omkomna förare nattetid visar en generell nedåtgående trend, oavsett kön, för riket och de flesta län. För riket har det skett en minskning med 22 procent mellan åren 2011-2016 från 13,6 till 10,6 redovisat per 100 000 invånare 15 år och äldre. Däremot så visar fyra län en ökning, oavsett kön, över tid (år 2011-2016) för singelolyckor nattetid. Gotlands län har dubbelt så många personskadade eller omkomna förare redovisat per 100 000 invånare 15 år 2016 (20,3) jämfört med år 2011 (10,2). Även för Västernorrland, Uppsala och Jönköpings län ökade antalet personskadade eller omkomna mellan åren 2011-2016. Flest singelolyckor per 100 000 invånare 15 år och äldre inträffade i Västernorrlands län med 22,4 individer per 100 000 invånare 15 år och äldre år 2016.

Se vidare i Indikatorlabbet: Singelolyckor nattetid

Källa: Swedish Traffic Accident Data Acquisition, Transportstyrelsen

Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. Antal vårdade och döda är två av flera indikatorer som följer utvecklingen inom mål 5.