Klicka här för att komma till Indikatorlabbet

Genom indikatorerna går det exempelvis att på ett överskådligt sätt följa:

  • tillgång till alkohol och tobak
  • konsumtion eller användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak
  • skador av alkohol, narkotika och tobak
  • dödsfall kopplade till alkohol, narkotika och tobak.

Indikatorer beskriver utvecklingen över tid

För att underlätta en jämförelse både över tid och mellan geografiska områden är många av indikatorerna uttryckta som relativa tal, till exempel antal avlidna i lungcancer per 100 000 invånare.

Data till indikatorerna hämtas från olika register och undersökningar hos ett antal myndigheter och organisationer. Uppgifterna kvalitetsgranskas i flera led innan de publiceras. Läs mer om källorna.

Hitta rätt indikator genom att använda filter

Indikatorlabbet innehåller ett stort antal indikatorer men det finns sätt att snabbt hitta de indikatorer som bäst passar ditt syfte genom att använda olika filter. Några exempel:

  • Om du vill se utvecklingen av debutålder för att dricka alkohol, välj först "Senare debutålder" under filterfliken "Mål" och sedan "Alkohol" i rutan med indikatorer. Resultatet blir fyra olika indikatorer att välja bland.
  • Om du vill se utvecklingen av narkotikaanvändning, välj först "Konsumtion/användning" under filterfliken "Tema" och sedan "Narkotika" i rutan med indikatorer. Resultatet blir tio olika indikatorer att välja bland.

Efter att på detta sätt ha gjort en filtrering bör det vara lättare att välja ut den eller de indikatorer som du har störst nytta av. Läs mer om hur du applicerar olika filter i användarguiden.