Ladda ner användarguiden (PDF, 142 kB)

Tips från en användare

Steg 1. Välj ut vilken eller vilka indikatorer du vill studera
Urvalet sker på startsidan:

Bild över Indikatorlabbets startsida

• I ruta 3 har du till att börja med alla indikatorer att välja mellan.

• I ruta 2 kan du minska urvalet genom att använda olika filter.
Några exempel:
- de indikatorer som följer upp långsiktigt mål 3 (se fliken Mål)
- de indikatorer som avser ungdomar (se fliken Tema)
- de indikatorer som finns nedbrutna på länsnivå (se fliken Region)
- de indikatorer som uttrycks som indexnivå (se fliken Enhet)
- de indikatorer som kommer från dödsorsaksregistret (se fliken Källa).

Ett sjätte filter finns längst upp i ruta 3 där du till exempel kan välja alla indikatorer som avser alkohol genom att klicka i den rutan. De olika filtren kan också kombineras, som i exemplet ovan med mål 5 och enbart alkohol.

• I ruta 3 klickar du på respektive indikator som du vill studera. Genom att klicka på "Indikatorlista.pdf" kan du få en sammanställning i pdf-format över de indikatorer som du valt ut. Ett exempel på en sådan sammanställning finns i ruta 4.

• I ruta 1 samlas den eller de indikatorer du har valt ut. Om du ångrar dig klickar du på indikatorn så återgår den till ruta 3 och du kan göra ett nytt val.

• Klicka på knappen "Graf" för att gå vidare till nästa steg och se resultatet.

Steg 2. Finjustera resultatredovisningen
På resultatsidan kan du sedan göra justeringar av vad som ska visas i resultatet:

Bild över Indikatorlabbets resultatsida

• I ruta 5 hittar du en mer detaljerad beskrivning av respektive indikator. Om du har valt fler än en indikator kan du "bläddra" bland resultaten genom att klicka på respektive indikator i ruta 1. Vill du minimera rutan för att få mer plats på skärmen klickar du på bild på cirkel med pil upp. Genom att klicka på "Indikatorbeskrivning.pdf" kan du få en mer detaljerad indikatorbeskrivning i pdf-format, se ruta 9.

• I ruta 6 kan du för vissa indikatorer välja att under "Region" visa resultat för en eller flera län eller kommuner. Markera regionen och klicka på fyrkant med pil åt höger. Håll nere Ctrl-knappen för att samtidigt markera flera regioner. Resultat för hela riket visas alltid, men kan tas bort genom att markera och klicka på fyrkant med pil åt vänster.

• I ruta 6 kan du även för vissa indikatorer välja att under "Segment" visa uppdelning på till exempel kön, åldersgrupper eller annat segment. Markera och klicka enligt ovan.

• I ruta 6 kan du dessutom under "Period" avgränsa den tidsperiod som visas i resultatet genom att skjuta reglaget både från höger och vänster. Du kan även välja ut enstaka år genom att klicka på respektive år under periodlisten. Observera att tillgänglig tidsperiod varierar mellan olika indikatorer.

• I ruta 1 klickar du på knappen "Indikatorer" om du vill göra ett nytt val av indikator.

Steg 3. Bestäm utseende på resultatredovisningen
• I ruta 7 väljer du om resultatet ska visas som ett diagram eller som en tabell genom att klicka på respektive flik.

Steg 4. Spara eller dela resultatet
• I ruta 7 klickar du på bild med tre vågräta streck för att spara ned diagrammet som bild.

• I ruta 8 kan du välja att antingen få en länk till resultatet, som du kan markera och sedan kopiera, eller exportera resultatet till en Excel-fil.

Symbolguide

cirkel med pil uppcirkel med pil nedtomrum Minimera respektive expandera en ruta.
cirkel med frågeteckentomrumInformation om vad du kan göra i respektive ruta och hur du gör.
pil formad som cirkeltomrumRensa rutan med aktiva filter.
fyrkant med pil åt högerfyrkant med pil åt vänstertomrumLägga till respektive ta bort en region eller ett segment.
tre vågräta strecktomrumSpara ned ett diagram som bild (JPEG, PDF etc.)
görs pdf ikontransparentSkapa och spara ned en PDF av indikatorbeskrivning eller indikatorlista.