Utveckling över tid för Systembolagsbutiker och ombud.

Graf som visar utvecklingen av antalet systembolag och ombud 2011 till 2016

Antalet Systembolagsbutiker i riket har varit relativt oförändrat, 0,53–0,54 butiker per 10 000 invånare 15 år och äldre mellan åren 2011–2016. Flest Systembolag per 10 000 invånare 15 år och äldre för år 2016 hade Jämtland (1,03 butiker) och Västerbottens län (0,86 butiker). Hallands län hade lägst antal (0,38 butiker). Vad avser antal ombud så har dessa minskat med 20 % (från 0,70 till 0,56 per 10 000 invånare 15 år och äldre) mellan åren 2011–2016. Jämtlands län hade högst antal ombud med 4,1 per 10 000 invånare 15 år och äldre. Därefter så rapporterade Västerbottens, Västernorrlands och Norrbottens län flest ombud med 1,56–1,53 per 10 000 invånare 15 år och äldre.

Se vidare i Indikatorlabbet: Systembolagsbutiker och ombud.

Källa: Systembolaget

En av de viktigaste åtgärderna för att minska ANDT-relaterade skadeverkningar och problem är att begränsa tillgången och tillgängligheten bl.a. via butikstäthet.

Relaterade indikatorer

Antalet stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl har ökat med 10 procent mellan åren 2011–2016 (från 16,6 till 18,3 per 10 000 invånare 15 år och äldre). I antal serveringstillstånd motsvarar det en ökning med 1936 tillstånd. Den högsta ökningen mellan åren 2011–2016 i förhållande till antal per 10 000 invånare 15 år och äldre hade Gotlands och Västerbottens län med 33 respektive 20 procent.

Se vidare i Indikatorlabbet: Antal stadigvarande serveringstillstånd

Källa: Tillståndsregistret