Graf över utvecklingen av detaljhandelspris för alkoholdrycker

Index för realt detaljhandelspris för vin har ökat med 6,7 procent mellan åren 2011–2016. Detaljhandelspriset för folköl har ökat med 6,1 procent, starköl har ökat med 5,5 procent och sprit har ökat med 1,3 procent under samma period.

Index: Index är en beräkning som beskriver en värdeutveckling i förhållande till en viss tidpunkt, ofta kallad basår.

Se vidare i Indikatorlabbet: Realt detaljhandelspris på alkoholdrycker

Källa: Statistiska centralbyrån

Relaterade indikatorer

Försäljningen av spritdrycker, vin och starköl på Systembolaget har under perioden 2011–2016 har legat relativt stabilt. För starköl har försäljningen ökat något (0,03 procent) och för vin och spritdrycker är det en minskning mellan 0,04–0,06 procent.

Källa: Systembolaget

En av de viktigaste åtgärderna för att minska ANDT-relaterade skadeverkningar och problem är att begränsa tillgången och tillgängligheten. Tillgänglighetsbegränsande åtgärder kan bland annat handla om försäljning och pris.