Skicka en e-post till: indikatorlabbet@folkhalsomyndigheten.se