Följande åtta indikatorer är nu publicerade:

  • anmälda detaljhandelsställen folköl, efter region och kommun
  • anmälda serveringsställen folköl, efter region och kommun
  • användes tillsynsplan enligt alkohollagen, efter region och kommun
  • tillsynsbesök alkohol detaljhandel folköl, användes tillsynsprotokoll, efter region och kommun
  • tillsynsbesök alkohol serveringsställen, användes tillsynsprotokoll stadigvarande serveringstillstånd, efter region och kommun
  • tillsynsbesök alkohol serveringsställen, stadigvarande serveringstillstånd, efter region och kommun
  • tillsynsbesök alkohol serveringsställen, tillfälliga serveringstillstånd, efter region och kommun
  • kommunala riktlinjer servering alkoholdrycker, efter region och kommun.

För att hitta de nya indikatorerna i Indikatorlabbet använder du dig av filtreringen källa och kryssar där i Länsrapporten eller filtrerar via något av nytillkomna teman.

Dessa åtta indikatorer kommer successivt under 2016 att kompletteras med ytterligare indikatorer för det kommunala arbetet med tillsyn enligt alkohollagen samt tobakslagen, och därefter de indikatorer som avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete.