Följande indikator är uppdaterad inom alkohol för långsiktigt mål 2:

  • gravida, riskbruk alkohol, efter ålder och region.