Indikatorbeskrivningarna är till för att ge mer fördjupad information om indikatorerna. Nu har de första beskrivningarna publicerats och vi arbetar för att fler ska bli tillgängliga under 2016. Följande källor har hittills fått publicerade indikatorbeskrivningar:

  • dödsorsaksregistret
  • graviditetsregistret
  • läkemedelsregistret
  • medicinska födelseregistret
  • patientregistret.

Ytterligare en ny funktion är att det snabbt och enkelt går att ta fram en lista i pdf-format över indikatorer i Indikatorlabbet. Antingen en lista över alla indikatorer eller en lista med ett utvalt antal indikatorer. Innehållet i listan begränsar du genom att använda ett eller flera filter.

Hur du gör för att ta fram en indikatorbeskrivning eller indikatorsammanställning hittar du i användarguiden.