Några av nyheterna är:

  • tydligare färger i diagram och möjlighet att välja mellan linje- och stapeldiagram
  • förbättrad filtrering av indikatorer
  • responsiv design vilket möjliggör arbete på mobila enheter.