Följande indikator är uppdaterad inom narkotika för långsiktigt mål 1:

  • reala priser på narkotika på användarnivå.