Under våren presenterade CAN preliminära uppgifter från Monitormätningarna. Eftersom vi inte visar preliminära resultat i vårt uppföljningssystem kommer dock en uppdatering av indikatorerna i Indikatorlabbet att ske först till hösten när de slutliga resultaten kommer. Fram tills dess hänvisar vi till CAN:s webbplats.