Följande indikatorer är uppdaterade inom alkohol för långsiktigt mål 1:

  • realt detaljhandelspris på sprit
  • realt detaljhandelspris på vin
  • realt detaljhandelspris på starköl
  • realt detaljhandelspris på folköl.

Följande indikatorer är uppdaterade inom tobak för långsiktigt mål 1:

  • reala priser på cigaretter inom detaljhandeln
  • reala priser på snus inom detaljhandeln.