Följande indikatorer är uppdaterade inom narkotika för långsiktigt mål 3:

  • använt narkotika, någon gång, gymnasiet år 2, efter kön.
  • använt narkotika, någon gång, åk 9 grundskolan, efter kön.
  • använt narkotika, senaste 12 månaderna, gymnasiet år 2, efter kön
  • använt narkotika, senaste 12 månaderna, åk 9 grundskolan, efter kön.

Följande indikatorer är uppdaterade inom dopning för långsiktigt mål 3:

  • använt anabola steroider, någon gång, gymnasiet år 2, efter kön
  • använt anabola steroider, någon gång, åk 9 grundskolan, efter kön
  • använt anabola steroider, senaste 12 månaderna, gymnasiet år 2, efter kön
  • använt anabola steroider, senaste 12 månaderna, åk 9 grundskolan, efter kön.