Följande indikatorer är uppdaterade för långsiktigt mål 1, tema åldersgränser:

 • druckit alkohol på restaurang, gymnasiet år 2, efter kön och riket
 • anskaffning av alkoholdryck från internet senaste 12 mån, gymnasiet år 2, efter kön och riket
 • anskaffning av alkoholdryck från internet senaste 12 mån, åk 9 grundskolan, efter kön och riket
 • anskaffning av folköl i butik, gymnasiet år 2, efter kön och riket
 • anskaffning av folköl i butik, åk 9 grundskolan, efter kön och riket.

Följande indikatorer är uppdaterade för långsiktigt mål 3, tema konsumtion/användning:

 • alkoholkonsumenter, senaste 12 mån, gymnasiet år 2, efter kön och riket
 • alkoholkonsumenter, senaste 12 mån, åk 9 grundskolan, efter kön och riket.

Följande indikatorer är uppdaterade för långsiktigt mål 3, tema debutålder:

 • debutålder, druckit alkohol, 13 år eller yngre, åk 9 grundskolan, efter kön och riket
 • debutålder, druckit sig berusad, 13 år eller yngre, åk 9 grundskolan, efter kön och riket.

Följande indikatorer är uppdaterade för långsiktigt mål 4, tema konsumtion/användning:

 • högkonsumenter av alkohol, gymnasiet år 2, efter kön
 • högkonsumenter av alkohol, åk 9 grundskolan, efter kön
 • intensivkonsumtion av alkohol, gymnasiet år 2, efter kön
 • intensivkonsumtion av alkohol, åk 9 grundskolan, efter kön
 • riskkonsumtion av alkohol, gymnasiet år 2, efter kön
 • riskkonsumtion av alkohol, åk 9 grundskolan, efter kön.