Följande indikatorer är uppdaterade för långsiktigt mål 1, tema åldersgränser:

  • anskaffning av cigaretter, gymnasiet år 2, efter kön
  • anskaffning av cigaretter, åk 9 grundskolan, efter kön
  • anskaffning av snus, gymnasiet år 2, efter kön
  • anskaffning av snus, gymnasiet år 2, efter kön.

Följande indikatorer är uppdaterade för långsiktigt mål 3, tema konsumtion/användning:

  • använder tobak, andel rökare, senaste 12 mån, åk 9 grundskolan, efter kön
  • använder tobak, andel rökare, senaste 12 mån, åk 9, efter kön
  • använder tobak, andel snusare, senaste 12 mån, åk 9, efter kön
  • använder tobak, andel snusare, senaste 12 mån, åk 9 grundskolan, efter kön.

Följande indikatorer är uppdaterade för långsiktigt mål 3, tema debutålder:

  • debutålder, rökt eller snusat, 13 år eller yngre, åk 9 grundskolan, efter kön.