Följande två indikatorer har därför tagits bort ur indikatorlabbet:

  • anskaffning på Systembolaget, årskurs 2 gymnasiet, efter kön
  • anskaffning på Systembolaget, årskurs 9 grundskolan, efter kön.