Nedanstående indikatorer från Brottsförebyggande rådet (Brå) är uppdaterade för långsiktigt mål 6.

Nationella trygghetsundersökningen:

  • självrapporterade fall av misshandel, okänd påverkad gärningsperson nattetid
  • självrapporterade fall av misshandel, påverkad gärningsperson.

Kriminalstatistiken:

  • polisanmälda misshandelsbrott utomhus, okänd gärningsperson, efter region.