Följande indikatorer är tillfälligt borttagna:

  • använt tobak, rökt, senaste 12 månaderna, årskurs 9 efter kön, %
  • använt tobak, rökt, senaste 12 månaderna, årskurs 2 gymnasiet efter kön, %
  • använt tobak, snusat, senaste 12 månaderna, årskurs 2 gymnasiet efter kön, %
  • använt tobak, snusat, senaste 12 månaderna, årskurs 9 efter kön, %.