Följande åtta indikatorer från Nationella folkhälsoenkäten uppdaterades den 3 mars 2015:

  • riskkonsumenter av alkohol enligt AUDIT-C, efter kön och ålder
  • använt cannabis senaste 12 månaderna, efter kön och ålder
  • använt cannabis senaste 30 dagarna, efter kön
  • tobakskonsumenter, röker dagligen, efter kön och ålder
  • tobakskonsumenter, röker då och då, efter kön och ålder
  • tobakskonsumenter, före detta rökare, efter kön och ålder
  • tobakskonsumenter, snusar dagligen, efter kön och ålder
  • tobakskonsumenter, snusar då och då, efter kön och ålder.