Följande indikatorer är uppdaterade inom tobak för långsiktigt mål 2:

 • gravida, riskbruk cigaretter, efter region
 • gravida, riskbruk snus, efter region.

Följande indikatorer är uppdaterade inom alkohol för långsiktigt mål 5:

 • läkemedelsuttag, alkohol, efter kön och region
 • vårdade, återinskrivning alkoholdiagnoser, efter kön och region.

Följande indikatorer är uppdaterade inom narkotika för långsiktigt mål 5:

 • läkemedelsuttag, narkotika, efter kön och region
 • vårdade, återinskrivning narkotikadiagnoser, efter kön och region.

Följande indikatorer är uppdaterade inom alkohol och narkotika för långsiktigt mål 5:

 • vårdade och avlidna, alkohol- och/eller narkotikadiagnos, efter kön.

Följande indikatorer är uppdaterade inom alkohol för långsiktigt mål 6:

 • vårdade alkoholförgiftning, sluten- och/eller specialiserad öppenvård, efter kön och region
 • vårdade, alkoholförgiftning, slutenvård, efter kön och region
 • vårdade, alkoholindex, sluten- och/eller specialiserad öppenvård, efter kön och region
 • vårdade, alkoholindex, slutenvård, efter kön och region
 • vårdade, alkoholspecifika leversjukdomar, sluten- och/eller specialiserad öppenvård, efter kön och region
 • vårdade, alkoholspecifika leversjukdomar, slutenvård, efter kön och region
 • vårdade, leversjukdomar, sluten- och/eller specialiserad öppenvård, efter kön och region
 • vårdade, leversjukdomar, slutenvård, efter kön och region.

Följande indikatorer är uppdaterade inom narkotika för långsiktigt mål 6:

 • vårdade, narkotikaindex, slutenvård, efter kön och region
 • vårdade, narkotikaindex, sluten- och/eller specialiserad öppenvård, efter kön och region.

Följande indikatorer är uppdaterade inom alkohol, narkotika och dopning för långsiktigt mål 6:

 • sjukhusvårdade misshandelsfall, sluten- och öppenvård, efter kön, ålder och region
 • sjukhusvårdade misshandelsfall, slutenvård, efter kön, ålder och region.