Följande indikatorer är tillagda inom tobak för långsiktigt mål 4:

  • total cigarettanskaffning
  • oregistrerad cigarettanskaffning
  • total snusanskaffning
  • oregistrerad snusanskaffning.