Följande indikator är tillagd inom alkohol för långsiktigt mål 4:

  • registrerad alkoholförsäljning.