Följande indikatorer är uppdaterade inom alkohol för långsiktigt mål 4:

  • total alkoholanskaffning
  • oregistrerad alkoholanskaffning.