Rapporten är inlämnad till regeringen och nu arbetar vi på att göra en utförligare publik version av rapporten som kommer att publiceras senare i år.