Följande indikatorer är uppdaterade inom alkohol för långsiktigt mål 6:

  • avlidna, alkoholförgiftning, efter kön och region
  • avlidna, alkoholindex, efter kön och region
  • avlidna, alkoholspecifika leversjukdomar, efter kön och region
  • avlidna, leversjukdomar, efter kön och region.

Följande indikatorer är uppdaterade inom narkotika för långsiktigt mål 6:

  • avlidna, narkotikadödsfall ECNN, efter kön och region
  • avlidna, narkotikaindex, efter kön och region.

Följande indikatorer är uppdaterade inom tobak för långsiktigt mål 6:

  • avlidna, kronisk obstruktiv lungsjukdom, efter kön och region
  • avlidna, lungcancer, efter kön och region.