Bland förändringarna som kom den 22 september märks:

  • Det finns nu även möjlighet att filtrera indikatorer utifrån vilken källa den kommer från, t.ex. patientregistret eller CAN:s monitormätningar.
  • För varje indikator presenteras nu mer tydligt vad den innehåller, hur den är framtagen samt varifrån den är hämtad.
  • På flera ställen har framställningen gjorts tydligare rent utseendemässigt, till exempel för grafer och tabeller.