Följande indikatorer har uppdaterats vad gäller segment och år tillbaka i tiden:

  • registrerad tobaksförsäljning av cigaretter
  • registrerad tobaksförsäljning av snus.