Följande fem indikatorer från Länsrapportens undersökning har publicerats:

  • alkoholtillsynsplanen följs upp eller uppdateras
  • fördelning av årsarbetskraft för alkoholtillsyn
  • godkänd serveringslokal för catering
  • politiskt beslutad tillsynsplan för alkohol
  • överlåtelse av tillsyn enligt alkohollagen efter tillsynsområde.

Indikatorerna kommer från undersökningens delenkät om kommunernas tillsyn enligt alkohollagen.

För att hitta dessa indikatorer i Indikatorlabbet kan du använda dig av filtreringarna enhet (antal), tema (organisation och samverkan) eller källa.

Under 2016 inkluderas successivt nya indikatorer från Länsrapportens undersökning i Indikatorlabbet.