Följande sex indikatorer från Länsrapportens undersökning har publicerats:

  • Anmälningar kryddning av spritdryck
  • Anmälningar provsmakning
  • Ansökningar stadigvarande serveringstillstånd
  • Ansökningar tillfälliga serveringstillstånd
  • Beviljade ansökningar tillfälliga serveringstillstånd
  • Beviljade stadigvarande serveringstillstånd.

Indikatorerna kommer från undersökningens delenkät om kommunernas tillsyn enligt alkohollagen.

För att hitta dessa indikatorer i Indikatorlabbet kan du använda dig av filtreringarna enhet (antal), tema (tillståndsprövning och anmälan) eller källa.

Under 2016 inkluderas successivt nya indikatorer från Länsrapportens undersökning i indikatorlabbet.