Följande sju indikatorer från Länsrapportens undersökning har publicerats:

  • Alkoholtillsynsplanen för detaljhandel med folköl antogs år
  • Alkoholtillsynsplanen för servering av alkoholdrycker antogs år
  • Ansvarig nämnd för tillståndsprövning tillsyn av detaljhandel med folköl
  • Ansvarig nämnd för tillståndsprövning tillsyn av servering av alkoholdrycker
  • Ansvarig nämnd för tillståndsprövning tillsyn av servering av folköl
  • Delegering av beslutsrätt avseende folköl
  • Delegering av beslutsrätt avseende serveringstillstånd.

Indikatorerna kommer från undersökningens delenkät om kommunernas tillsyn enligt alkohollagen.

För att hitta dessa indikatorer i Indikatorlabbet kan du använda dig av filtreringarna enhet (antal), tema (organisation och samverkan) eller källa.

Under 2016 inkluderas successivt nya indikatorer från Länsrapportens undersökning i indikatorlabbet.