Följande tre indikatorer från Länsrapportens undersökning har publicerats:

  • samordnat tillsynsbesök alkohol
  • samverkan med polis gällande alkoholtillsyn
  • uttag av tillsynsavgift detaljhandel folköl.

Indikatorerna kommer från undersökningens delenkät om kommunernas tillsyn enligt alkohollagen.

För att hitta dessa indikatorer i Indikatorlabbet kan du använda dig av filtreringarna enhet (antal), tema (organisation och samverkan) eller källa.

Under 2016 inkluderas successivt nya indikatorer från Länsrapportens undersökning i indikatorlabbet.