Följande 16 indikatorer från Länsrapportens undersökning har publicerats:

 • Ansvarig nämnd för tillsyn av detaljhandel med tobak
 • Ansvarig nämnd för tillsyn över rökfria skolgårdar
 • Ansvarig nämnd för tillsyn över rökfria serveringsmiljöer
 • Ansvarig nämnd för tillsyn över rökfria miljöer
 • Delegering av beslutsrätt avseende sanktion för tobaksförsäljning
 • Delegering av beslutsrätt avseende sanktion för rökfria miljöer
 • Fördelning av årsarbetskraft för tobakstillsyn
 • Överlåtelse av tillsyn enligt tobakslagen efter tillsynsområde
 • Bedrevs samordnad tillsyn över produktförsäljning i detaljhandel
 • Samverkan med polis gällande tobakstillsyn
 • Användes tillsynsplan enligt tobakslagen
 • Politiskt beslutad tillsynsplan för tobak
 • Tobaktillsynsplanen för detaljhandel med tobaksvaror antogs år
 • Tobaktillsynsplanen för rökfria miljöer antogs år
 • Tobaktillsynsplanen följs upp eller uppdateras
 • Uttag av tillsynsavgift försäljningsställen tobak

Indikatorerna kommer från undersökningens delenkät om kommunernas tillsyn enligt tobakslagen. För att hitta dessa indikatorer i Indikatorlabbet kan du använda dig av filtreringarna enhet (antal), tema (organisation och samverkan) eller källa.

Under 2016 inkluderas successivt nya indikatorer från Länsrapportens undersökning i indikatorlabbet.