Följande 5 indikatorer från Länsrapportens undersökning har publicerats:

  • Förebyggande arbete tobak, ålderskontroll vid kontrollköp
  • Förebyggande arbete tobak, gällande tobaksförsäljning
  • Förebyggande arbete tobak, för att främja rökfria skolgårdar
  • Förebyggande arbete tobak, kontrollköp på försäljningsställen
  • Försäljningsställen för tobaksvaror (antal)

Indikatorerna kommer från undersökningens delenkät om kommunernas tillsyn enligt tobakslagen. För att hitta dessa indikatorer i Indikatorlabbet kan du använda dig av filtreringarna enhet (antal), tema (förebyggande arbete samt tillståndsprövning och anmälning) eller källa.

Under 2016 inkluderas successivt nya indikatorer från Länsrapportens undersökning i indikatorlabbet.