Följande fem indikatorer från Länsrapportens undersökning har publicerats:

  • ANDT-förebyggande arbetet, följs upp
  • ANDT-förebyggande arbete, metoder
  • ANDT-förebyggande, del av Kronobergsmodellen
  • ANDT-förebyggande arbete, del av Krogar mot knark
  • ANDT-förebyggande arbete, del av 100 % ren hårdträning

Indikatorerna kommer från undersökningens delenkät om kommunernas förebyggande arbete inom ANDT.

För att lättare hitta dessa indikatorer i Indikatorlabbet kan du använda dig av filtreringarna enhet (antal), tema (uppföljning och utvärdering eller metoder) eller källa "Länsrapportens undersökning – förebyggande arbete".

Under 2016 inkluderas successivt nya indikatorer från Länsrapportens undersökning i indikatorlabbet.