Rapporten Skolelevers drogvanor 2016 finns nu publicerad på CAN:s webbsida.

Uppdateringarna gällande indikatorer från Skolelevers drogvanor beräknas levereras i februari och publiceras i Indikatorlabbet under mars månad.