Följande 7 indikatorer från Länsrapportens undersökning har publicerats:

  • ANDT-förebyggande arbete, insatser i skola, tobak
  • ANDT-förebyggande arbete, insatser skola, tidig upptäckt bruk
  • ANDT-förebyggande arbete, insatser, tidig upptäckt bruk
  • ANDT-förebyggande arbete, kunskapshöjande insatser, alkohol
  • ANDT-förebyggande arbete, påverkan av attityder
  • ANDT-förebyggande arbete, tillgänglighetsbegränsande insatser
  • ANDT-förebyggande arbete, övriga åtgärder

Indikatorerna kommer från undersökningens delenkät om kommunernas förebyggande arbete inom ANDT.

För att lättare hitta dessa indikatorer i Indikatorlabbet kan du använda dig av filtreringarna enhet (antal), tema (insatser) eller källa "Länsrapportens undersökning – förebyggande arbete".

Under 2016 inkluderas successivt nya indikatorer från Länsrapportens undersökning i indikatorlabbet.