Följande indikatorer är uppdaterade inom alkohol för mål 3:

  • alkoholkonsumtion, senaste 30 dagarna
  • högkonsumtion av alkohol
  • intensivkonsumtion av alkohol
  • riskkonsumtion av alkohol
  • självrapporterad alkoholkonsumtion.