Följande indikator är uppdaterade inom alkohol för långsiktigt mål 4:

  • riskkonsumtion av alkohol enligt AUDIT-C, efter kön och ålder.

Följande indikatorer är uppdaterade inom narkotika för långsiktigt mål 4:

  • använt cannabis senaste 30 dagarna, efter kön och ålder
  • använt cannabis senaste 12 mån, efter kön och ålder.

Följande indikatorer är uppdaterade inom tobak för långsiktigt mål 4:

  • tobakskonsumtion, röker dagligen, efter kön och ålder
  • tobakskonsumtion, röker sporadiskt/tillfälligt, efter kön och ålder
  • tobakskonsumtion, snusar sporadiskt/tillfälligt, efter kön och ålder
  • tobakskonsumtion, snusar dagligen, efter kön och ålder
  • tobakskonsumtion, slutat röka, efter kön och ålder.