Följande sex indikatorer är nu publicerade:

  • sanktioner alkohollagen; återkallelser av serveringstillstånd enligt grund, efter region och kommun
  • sanktioner alkohollagen; erinran, varning eller återkallelser av serveringstillstånd, efter region och kommun
  • beviljade provsmakningstillstånd; efter region och kommun
  • sanktioner alkohollagen; förbud och varningar detaljhandel folköl, efter region och kommun
  • tillsynsbesök alkohol detaljhandel folköl; hade egenkontrollprogram, efter region och kommun
  • förebyggande arbete alkohol; bedrevs arbetet enligt metoden Ansvarsfull alkoholservering, efter region och kommun.

För att hitta de nya indikatorerna i Indikatorlabbet använder du dig av filtreringen källa och kryssar i Länsrapporten eller filtrerar via något av nytillkomna teman.

Vi planerar att successivt under 2016 publicera fler indikatorer från Länsrapportens undersökning av länsstyrelsernas och kommunernas förebyggande arbete inom ANDT och tillsyn enligt alkohollagen.