Följande 14 indikatorer från Länsrapportens undersökning har publicerats:

 • tillsynsbesök tobak försäljningsställen
 • tillsynsbesök tobak försäljningsställen, över internet
 • tillsynsbesök tobak försäljningsställen, användes tillsynsprotokoll
 • tillsynsbesök tobak försäljningsställen, återkoppling direkt till ansvarig person
 • tillsynsbesök tobak försäljningsställen, frivillig rättelse
 • tillsynsbesök tobak försäljningsställen, kommunen begärt hjälp av polis
 • tillsynsbesök tobak försäljningsställen, inlämnade egenkontrollprogram
 • tillsynsbesök tobak försäljningsställen, gett personal stöd för att följa tobakslagen
 • tillsynsbesök tobak rökfria serveringsmiljöer
 • tillsynsbesök tobak rökfria skolgårdar
 • tillsynsbesök tobak rökfria skolgårdar, kontroll av rökning
 • tillsynsbesök tobak rökfria skolgårdar, användes tillsynsprotokoll
 • tillsynsbesök tobak rökfria skolgårdar, återkoppling direkt till ansvarig person
 • tillsynsbesök tobak rökfria skolgårdar, frivillig rättelse.

Indikatorerna kommer från undersökningens delenkät om kommunernas tillsyn enligt tobakslagen.

För att hitta dessa indikatorer i Indikatorlabbet kan du använda dig av filtreringarna enhet (antal), tema (tillsynsbesök) eller källa.

Under 2016 inkluderas successivt nya indikatorer från Länsrapportens undersökning i indikatorlabbet.