Följande indikatorer är uppdaterade inom alkohol, narkotika och dopning för mål 5:

  • självrapporterade fall av misshandel, påverkad gärningsperson
  • självrapporterade fall av misshandel, okänd påverkad gärningsperson nattetid.