Följande indikatorer är uppdaterade inom alkohol, narkotika och dopning för mål 5:

  • personskadade och omkomna förare i singelolyckor nattetid
  • personskadade förare i singelolyckor nattetid
  • omkomna förare i singelolyckor nattetid.