Följande indikatorer är uppdaterade inom alkohol och tobak för mål 1:

  • realt detaljhandelspris på folköl
  • realt detaljhandelspris på sprit
  • realt detaljhandelspris på vin
  • realt detaljhandelspris på starköl
  • reala priser på cigaretter inom detaljhandeln
  • reala priser på snus inom detaljhandeln.