Följande indikatorer är uppdaterade inom tobak för mål 3:

  • Registrerad tobaksförsäljning av cigaretter.
  • Registrerad tobaksförsäljning av snus.