Följande tre indikatorer från Länsrapportens undersökning har publicerats:

  • Tillsynsbesök alkohol detaljhandel folköl
  • Tillsynsbesök alkohol detaljhandel folköl, angav att personal har rätt kunskap
  • Tillsynsbesök alkohol serveringsställen folköl

Indikatorerna kommer från undersökningens delenkät om kommunernas tillsyn enligt alkohollagen.

Följande två indikatorer från tillståndsregistret har publicerats med ny enhet:

  • Serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl (antal)
  • Öppet efter klockan 01.00 på serveringar med serveringstillstånd (antal)

Indikatorerna från tillståndsregistret finns redan i Indikatorlabbet med enheten "per 10 000 invånare 15 år och äldre".

För att hitta dessa indikatorer i Indikatorlabbet kan du använda dig av filtreringarna enhet (antal), tema (tillsynsbesök) eller källa.

Under 2016 inkluderas successivt nya indikatorer från Länsrapportens undersökning i indikatorlabbet.