Följande tre indikatorer från Länsrapportens undersökning har publicerats:

  • förebyggande arbete alkohol, kontrollköp detaljhandelsställen folköl
  • förebyggande arbete alkohol, vilka delar av metoden användes
  • förebyggande arbete alkohol, ålderskontroll kontrollköp folköl.

Indikatorerna kommer från undersökningens delenkät om kommunernas tillsyn enligt alkohollagen.

För att hitta dessa indikatorer i Indikatorlabbet kan du använda dig av filtreringarna enhet (antal), tema (förebyggande arbete) eller källa.

Under 2016 inkluderas successivt nya indikatorer från Länsrapportens undersökning i indikatorlabbet.