Följande 5 indikatorer från Länsrapportens undersökning har publicerats:

  • ANDT-förebyggande arbetet, samordnare utsedd
  • ANDT-förebyggande arbetet, samordning, avsatt tid
  • Länsstyrelsens nätverk, kommunala ANDT-samordnare, deltog
  • Länsstyrelsens nätverk, kommunala ANDT-samordnare, gav stöd i arbetet
  • Nätverk för kommunala ANDT-samordnare, utöver länsstyrelsens, deltog

Indikatorerna kommer från undersökningens delenkät om kommunernas förebyggande arbete inom ANDT.

För att lättare hitta dessa indikatorer i Indikatorlabbet kan du använda dig av filtreringarna enhet (antal), tema (organisation och samverkan) eller källa.

Under 2016 inkluderas successivt nya indikatorer från Länsrapportens undersökning i indikatorlabbet.